YouTube สามารถสร้างรายได้

หลายคนคงรู้จัก YouTube เป็นอย่างดี เป็นแอปที่ได้รับความนิยมอย่างมากและยังมีคนสนใจทำช่องเป็นของตัวเองเพื่อหารายได้หรือเพื่อแบ่งปันข้อมูลความรู้ในรูปแบบวีดีโอ ถือว่า YouTube นั้นเป็นช่องทางโปรโมทสินค้าต่างๆ เพราะว่ามีคนสนใจและมีสถิติการใช้งานต่อวันนั้นมากมาย จุดเริ่มต้นของ YouTube นั้นเปิดขึ้นจากเด็กหนุ่ม 2 คนจุดประสงค์ของเขาไม่ได้มีอะไรมากเลยแค่แบ่งปัน Video กันเอง จนกระทั่งมีหลายคนนั้นไปฝากวีดีโอไว้ จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการมี YouTube  เพราะวิดีโอเหล่านั้นได้แพร่กระจายไปทั่วโลก  เคล็ดลับการสร้างคลิปวีดีโอเพื่อลง YouTube  จากตัวเลขการใช้งานใน YouTube นั้นวีดีโอที่ได้รับความนิยมส่วนมากจะมีความยาวของวีดีโอไม่ค่อยมากประมาณ 10 นาที เราไม่ควรทำคลิปอย่าจนเกินไป เราควรตัดต่อช่วงที่ไม่สำคัญออกเพื่อลดเวลากล้องวีดีโอเราไปด้วย ใส่ลูกเล่นเอฟเฟคต่างๆเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ แต่ไม่ควรใส่จนเยอะเกินไปจนน่ารำคาญ …

Continue Reading YouTube สามารถสร้างรายได้